skip to Main Content

NASLJEDNO PRAVO U PRAKSI

139,00 KM

NOVO U PRODAJI!

  • cijena-u-eur: 130
Kategorija:

Opis

NASLJEDNO PRAVO U PRAKSI
– Zbirka sudske prakse sudova u BiH, zemalja u okruženju i ESLJP-a –

Priredili:
Doc. dr. sc. Adis Poljić
Dipl. iur. Almir Alispahić

Recenzenti:
Prof. dr. Duško Medić – sudija Ustavnog suda Republike Srpske
Mr. sc. Adnan Baručija – sudija Kantonalnog suda u Zenici

Zbirka sadrži sudsku praksu iz nasljednog prava kao materijalnog prava, ali i sudsku praksu u vezi sa nasljednim pravom nastalu u ostavinskom postupku, parničnom postupku i izvršnom postupku.

U cilju što potpunijeg razumijevanja i rješavanja različitih nasljedno-pravnih odnosa, izvršen je uvid u vrlo obimnu građu sudske prakse, te su izdvojene odluke koje, sasvim sigurno, zavređuju pažnju pravničke ali i šire javnosti.

Posebna vrijednog ove knjige je što, pored odluka najviših sudova u Bosni i Hercegovini – entitetskih vrhovnih sudova, Ustavnog suda BiH, kantonalnih i okružnih sudova, sadrži i odluke najviših sudova Republike Hrvatske, Republike Srbije, Republike Crne Gore, kao i odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Svaka odluka je predstavljena tako da je navedena sentenca, osnovni pravni osnov, tj. relevantna zakonska norma na kojoj se temelji donesena odluka, te najvažniji dio iz obrazloženja odluke.

U knjizi je detaljno popisan sadržaj uvrštenih sudskih odluka, što će čitaocima omogućiti jednostavan uvid i pronalaženje odgovarajućih pravnih situacija u okviru pažljivo razvrstanih instituta nasljednog prava.

Zbirka je namijenjena sudijama, advokatima, naučno-nastavnim radnicima, studentima i pripravnicima da se upoznaju sa institutima nasljednog prava, ali i drugim licima koja nasljeđuju ili imaju pravni interes u vezi određenog ostavinskog postupka.

SADRŽAJ

FORMAT: B5 – 815 stranica
Godina izdanja 2022.

Back To Top