skip to Main Content

KOMENTAR ZAKONA O RADU

135,00 KM

  • cijena-u-eur: 99,00
Kategorija:

Opis

Autor:

Prof. dr. Jasminka Gradaščević – Sijerčić

Recenzenti:

Goran Nezirović, sudija Vrhovnog suda FBiH
Prof. dr. Željko Mirjanić

Komentar obuhvata tekst novog Zakona o radu s pripadajućim komentarima uz svaki pojedini član, iz kojega čitatelji mogu saznati kako se pojedina odredba zakona u praksi primjenjuje, što konkretno znači za određeni radni odnos imajući u vidu prava i obaveze radnika i poslodavca. Uz primjere kod pojedinih odredbi naznačava se i sudska praksa. U komentaru pojedinih članova Zakona o radu daje se i ocjena u kojoj mjeri su zakonska rješenja usklađena sa međunarodnim radnim standardima i univerzalnog i regionalnog karaktera, te u kojoj mjeri je harmoniziran sa radnim zakonodavstvom država sa razvijenom tržišnom ekonomijom i tržištem rada.

Odredbe Zakona o radu odražavaju se na svakodnevno poslovanje svih poslodavaca bez obzira na njihovu veličinu i djelatnost.

Novi Zakon o radu donosi:

  • radno zakonodavstvo koje se usklađuje s usvojenim međunarodnim standardima                propisima prihvaćenim i donesenim do 2015. godine,
  • fleksibilne oblike radnog odnosa (rad izvan poslovih prostorija poslodavca…), ali u isto vrijeme sprječavanje zloupotrebe fleksibilizacije,
  • reprezentativnost sindikata i udruženja poslodavaca (uvjeti reprezentativnosti, postupak utvrđivanja reprezentativnosti….),
  • formu i trajanje kolektivnih ugovora (određeno vrijeme koje ne može biti duže od tri godine…),
  • temporalno važenje odredbi o radnoj knjižici (30. 06. 2016. godine), i još mnogo toga.

Knjiga je namijenjena, prije svega, poslodavcima (upravama – direktorima, odgovarjajućim stručnim službama i vijećima zaposlenika), sindikatima, tijelima državne uprave (posebice uredima za poslove rada i inspektorima rada), udrugama, ustanovama, sudstvu, pravobraniteljima, advokatima, ali i širem krugu osoba koje se bave radnim odnosima.

Format B5 – 392 strana

Back To Top