skip to Main Content

GRAĐANSKO I PRIVREDNO PRAVO U PRAKSI SUDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI (AKTUELNA SUDSKA PRAKSA 2009 – 2012.)

129,00 KM

  • cijena-u-eur: 120
SKU: 000077 Kategorija:

Opis

Autori:
prof. dr. Milan Blagojević
Haso Tajić

Recenzenti:

akademik, prof. dr. Miodrag N. Simović,
potpredsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Hajrudin Hajdarević
predsjednik Građanskog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BiH

Senad Mulabdić
sudija Kantonalnog suda u Tuzli

Iz obilja sudske prakse autori su prikupili i izložili srž mnogobrojnih sudskih odluka nastalih od 2009. do 2012. godine, ali i nekih već objavljenih, čime je obuhvaćena najaktuelnija sudska praksa u Bosni i Hercegovini.

Prikupljena i izložena sudska praksa iz građanskog prava je sistematski poredana u 12 cjelina: stvarno pravo; obligaciono pravo; stambeno pravo; radno pravo; porodično pravo; nasljedno pravo; zemljišno-knjižno pravo; parnični postupak; izvršni postupak; vanparnični postupak; priznanje stranih sudskih odluka; te privredno pravo. Autori su tako u znatnoj mjeri olakšali svim pravnim poslenicima da u obilju materijala što prije nađu ono što ih interesuje u datom trenutku.

Ova knjiga će biti pouzdan izvor ne samo poslenicima prava u pravosuđu Bosne i Hercegovine (sudijama, javnim tužiocima, stručnim saradnicima) nego i pravobraniocima, advokatima, sudijskim pripravnicima, poslenicima u privrednim društvima i svim drugim subjektima koji se susreću sa ovom materijom kao stranke u građanskim sudskim postupcima ili u nastavi na fakultetima u Bosni i Hercegovini.

Format B5 – 985 strana

Back To Top