skip to Main Content

KOMENTAR ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

98,00 KM

  • Cijena u eurima:: 90,00

Opis

Autor:
Mr. sc. Kenan Spahić

Recezenti:
Prof. dr. Jasminka Grdaščević – Sijerčić
(redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu)
Pedrag Krsmanović
(Predsjednik Upravnog odjeljenja Kantonalnog suda u Tuzli)

Komentar je prvo i jedino cjelovito djelo ove vrste na prostoru Bosne i Hercegovine i kao takvo zavrijeđuje pažnju šire naučne i stručne javnosti.

Osnovna namjera autora i izdavača prilikom stvaranja ove knjige je da se poslenicima prava pruže objašnjenja svih zakonskih odredaba, te na taj način omogući lakša primjena novog  (reformisanog) penzijskog i invalidskog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Autor je na sistematičan, cjelovit i originalan način prezentovao stručno objašnjenje i komentar uz svaki pojedini član, dajući tako postojana i argumentovana viđenja o operacionalizaciji Zakona, te jasne upute u pogledu praktične primjene svih instituta, njihove međusobne povezanosti, kao i suštinske različitosti.

Imajući u vidu kompleksnost materije penzijskog i invalidskog osiguranja, ova knjiga je namijenjena stručnim službama u privrednim društvima, zavodima, ustanovama, poslodavcima, stručnim i naučnim radnicima, sindikalnim organizacijama, studentima, ali i svim drugim zainteresovanim licima koji se, na neki način, susreću sa problematikom penzijskog i invalidskog osiguranja.

Back To Top