skip to Main Content

ONLINE PRIJAVA

W E B I N A R

“SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA U FEDERACIJI ZA 2020.”
“PRIJAVLJIVANJE  POREZA NA DOHODAK  U FBIH ZA 2020.”
“RASPODJELA DOBITI  I POKRIĆE GUBITKA”
“NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI”
“OSTALE AKTUELNOSTI”
 

DATUM WEBINARA:
11. 03. 2021. sa početkom 10:00 sati

Puni naziv institucije ili kompanije
Adresa sjedišta organizacije
Odaberite samo jednu opciju
Ime i prezime
Izdan od strane Saveza računovođa, revizora i financijskih djelatnika FBiH. Ako nemate licencu ovo polje ostavite prazno.
Ime i prezime
Izdan od strane Saveza računovođa, revizora i financijskih djelatnika FBiH. Ako nemate licencu ovo polje ostavite prazno.
Ime i prezime
Izdan od strane Saveza računovođa, revizora i financijskih djelatnika FBiH. Ako nemate licencu ovo polje ostavite prazno.
Back To Top