skip to Main Content

ONLINE PRIJAVA

W E B I N A R

POLUGODIŠNJI OBRAČUN ZA PERIOD I – VI 2020.
& POREZ PO ODBITKU

DATUM WEBINARA:
06. 07. 2020. sa početkom 10:00 sati  

Puni naziv institucije ili kompanije
Adresa sjedišta organizacije
Za fizička lica matični broj
Odaberite samo jednu opciju
Ime i prezime
Izdan od strane Saveza računovođa, revizora i financijskih djelatnika FBiH. Ako nemate licencu ovo polje ostavite prazno.
Ime i prezime
Izdan od strane Saveza računovođa, revizora i financijskih djelatnika FBiH. Ako nemate licencu ovo polje ostavite prazno.
Ime i prezime
Izdan od strane Saveza računovođa, revizora i financijskih djelatnika FBiH. Ako nemate licencu ovo polje ostavite prazno.
Back To Top