skip to Main Content

OnLINE PRIJAVA

SEMINAR

POLUGODIŠNJI OBRAČUN  ZA I -VI 2018.
&

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA

TE INTERNA REVIZIJA U JAVNOM SEKTORU

 

 

Puni naziv institucije ili kompanije
Adresa sjedišta organizacije
Za fizička lica matični broj
Odaberite samo jednu opciju
Odaberite samo jednu opciju
Ime i prezime
Ime i prezime
Ime i prezime
Back To Top