skip to Main Content

ONLINE PRIJAVA

SEMINAR

NAJČEŠĆE (NE)NAMJERNE GREŠKE U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA“ „ODGOVORNOST ZA GREŠKE U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA“ „OPOREZIVANJE IMOVINE PRAVNIH I FIZIČKIH LICA“
„SPECIFIČNOSTI PRIMJENE PDV-a“
„PREKRŠAJ ILI KRIVIČNO DJELO UTAJE POREZA, PRIMJERI I PRAKSA“

15-18. 10. 2019.

 

Puni naziv institucije ili kompanije
Adresa sjedišta organizacije
Za fizička lica matični broj
Odaberite samo jednu opciju
Odaberite samo jednu opciju
Ime i prezime
Ime i prezime
Ime i prezime
Back To Top