skip to Main Content

ONLINE PRIJAVA

SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA ZA 2018. I GODIŠNJI OBRAČUN I PRIJAVA POREZA NA DOHODAK

 

Puni naziv institucije ili kompanije
Adresa sjedišta organizacije
Za fizička lica matični broj
Odaberite samo jednu opciju
Odaberite samo jednu opciju
Ime i prezime
Ime i prezime
Ime i prezime
Back To Top