skip to Main Content

ONLINE PRIJAVA

W E B I N A R

PRINUDNA NAPLATA DIREKTNIH I INDIREKTNIH POREZA,
ELEKTRONSKO PODNOŠENJE KIF-A I KUF-A I SPECIFIČNE SITUACIJE OBRAČUNA PDV-A ,
INTERNA REVIZIJA U FUNKCIJI EFIKASNOSTI SISTEMA INTERNIH KONTROLA

DATUM WEBINARA:
26. 10. 2020. sa početkom 10:00 sati  

Puni naziv institucije ili kompanije
Adresa sjedišta organizacije
Za fizička lica matični broj
Odaberite samo jednu opciju
Ime i prezime
Izdan od strane Saveza računovođa, revizora i financijskih djelatnika FBiH. Ako nemate licencu ovo polje ostavite prazno.
Ime i prezime
Izdan od strane Saveza računovođa, revizora i financijskih djelatnika FBiH. Ako nemate licencu ovo polje ostavite prazno.
Ime i prezime
Izdan od strane Saveza računovođa, revizora i financijskih djelatnika FBiH. Ako nemate licencu ovo polje ostavite prazno.
Back To Top