skip to Main Content

ONLINE PRIJAVA

„POLUGODIŠNJI OBRAČUN ZA I-VI 2019.“
„POREZ PO ODBITKU U FEDERACIJI BiH“
„NAKNADE KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆE“

 

Puni naziv institucije ili kompanije
Adresa sjedišta organizacije
Za fizička lica matični broj
Odaberite samo jednu opciju
Odaberite samo jednu opciju
Ime i prezime
Ime i prezime
Ime i prezime
Back To Top