skip to Main Content

OnLINE PRIJAVA

SEMINAR

“DILEME U PRIMJENI PROPISA IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA, POREZA
I (NOVOG) ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU”

 

Puni naziv institucije ili kompanije
Adresa sjedišta organizacije
Za fizička lica matični broj
Odaberite samo jednu opciju
Odaberite samo jednu opciju
Ime i prezime
Ime i prezime
Ime i prezime
Back To Top