skip to Main Content

ONLINE PRIJAVA

W E B I N A R

“NOVI PRAVILNIK O POREZU NA DOHODAK”
“POSTUPANJA INSPEKTORA PRILIKOM PDV-E KONTROLE”
“SPECIFIČNOSTI KOD DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA”
“CLOUD TEHNOLOGIJE U RAČUNOVODSTVU”
“ODGOVORNOSTI RAČUNOVOĐA PREMA NOVOM ZAKONU O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI”

DATUM WEBINARA:
08.07.21. sa početkom 10:00 sati

Puni naziv institucije ili kompanije
Adresa sjedišta organizacije
Odaberite samo jednu opciju
Ime i prezime
Izdan od strane Saveza računovođa, revizora i financijskih djelatnika FBiH. Ako nemate licencu ovo polje ostavite prazno.
Ime i prezime
Izdan od strane Saveza računovođa, revizora i financijskih djelatnika FBiH. Ako nemate licencu ovo polje ostavite prazno.
Ime i prezime
Izdan od strane Saveza računovođa, revizora i financijskih djelatnika FBiH. Ako nemate licencu ovo polje ostavite prazno.
Back To Top