skip to Main Content

W E B I N A R

 

“(NE)OPOREZIVE ISPLATE ZAPOSLENICIMA”
“OPOREZIVE I NEOPOREZIVE KORISTI”
“OPOREZIVANJE NEREZIDENATA”
OBRAČUN DOPRINOSA U POSEBNIM SLUČAJEVIMA”
TRGOVINSKA DJELATNOST I RAČUNOVODSTVO TRGOVINE”
PRIMJENA KONCEPTUALNOG OKVIRA – PROFESIONALNE RAČUNOVOĐE U PRIVREDI”

DATUM WEBINARA:

26. 09. 2023. sa početkom 10:00 sati
Webinar možete pratiti UŽIVO putem svih elektronskih uređaja!

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

PREDAVAČI I TEME:

Mirela MAŠIĆ, dipl. ecc
Dr. sc. Mirna PAJEVIĆ – ROŽAJAC
Fuad BALTA, dipl. ecc.

TEME:

Neoporezive isplate zaposlenicima

 • Naknada za službena putovanja i terenski rad
 • Naknada za prijevoz na posao i sa posla
 • Naknada za ishranu u toku rada (topli obrok)
 • Naknada za smještaj i odvojeni život
 • Regres i otpremnina
 • Novčane pomoći zaposlenicima (teška bolest, invalidnost, hirurške intervencija, troškovi sahrane, pokloni)
 • Porezni tretman isplate licima koja nisu u radnom odnosu (direktori po menadžerskom ugovoru, lica angažovana po ugovoru o djelu i dr.)

Oporezive i neoporezive koristi

 • Obračun koristi (korištenje službenih vozila, pozajmice, izmirivanje ličnih troškova i dr.)
 • Koristi koje ne podliježu oporezivanju (vrste isplata i uslovi)

Obračun doprinosa u posebnim slučajevima

 • Isplate najniže plaće
 • Rad sa punim i nepunim radnim vremenom
 • Primjena povlaštene osnovice u niskoakumulativnim djelatnostima
 • Rad kod nerezidenata

Oporezivanje nerezidenata u FBiH

 • Pravna i fizička lica kao nerezidentni obveznici
 • Oporezivanje dobiti poslovnih jedinica stranih pravnih lica
 • Stalno mjesto poslovanja
 • Obavljanje djelatnosti samo preko posrednika
 • „Status“ podružnica pravnih lica iz Republike Srpske i Brčko Distrikta koje su registrovane na teritoriji FBiH za dobit koju ostvari poslovanjem u Federaciji
 • Podnošenje obavještenja i odgovarajućih prijava poslovnih jedinica PU FBiH
 • Oporezivanje DOBITI nerezidentnog pravnog lica koja je ostvarena obavljanjem djelatnosti preko poslovne jedinice koja je registrovana na teritoriji Federacije
 • Oporezivanje PRIHODA nerezidentnog pravnog lica ostvarenog povremenim obavljanjem djelatnosti ili pružanjem usluga na teritoriji Federacije
 • Obaveznost isplatioca prihoda nerezidentnom pravnom licu koje nema poslovnu jedinicu kao stalno mjesto poslovanja u FBiH da obračuna i uplati porez po odbitku
 • Obrasci i rokovi izvještavanja o porezu po odbitku PU FBiH po osnovu taksativno navedenih isplata bruto prihoda nerezidentnim pravnim licima za njihove usluge
 • Koje vrste isplata ne podliježu porezu po odbitku
 • Prioritetna primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Specifične situacije iz svakodnevne primjene
 • Obaveze nerezidenatnih pravnih lica prema svojim zaposlenicima
 • Neustavnost određenih odredbi Zakona o doprinosima i Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa za zaposlenike nerezidentnih pravnih lica kod utvrđivanja osnovica za obračun doprinosa
 • Oporezivanje prihoda/dohotka nerezidentnih fizičkih lica
 • Utvrđivanje konačnih obaveza, iskazivanje istih shodno propisanim obrascima i način prijavljivanja poreznom organu za isplate po povremenim uslugama fizičkih lica nerezidenata

Trgovinska djelatnost

 • Pravni okvir
 • Definisanje trgovine
 • Trgovac pojedinac
 • Zaokruživanje cijena
 • Trgovina na veliko
 • Trgovina na malo
 • Pitanja iz prakse
  • Trgovina na malo – prodaja pravnim licima?
  • Prodaja iz skladišta?
 • Posebni oblici trgovine (prodaja od vrata do vrata, prodaja na daljinu, aukcije, e-trgovina…)
 • Trgovačke usluge
 • Zaštita potrošača
 • Nedopušteno trgovanje

Računovodstvo trgovine

 • Vrednovanje trgovačke robe
 • Nabavka i skladištenje trgovačke robe
 • Knjiženje po trošku nabave
 • Knjiženje po prodajnoj cijeni
 • Kalkualcija veleprodajne cijene
 • Kalkulacija maloprodajne cijene
 • Priznavanje prihoda i rashoda
 • Prodaja robe (veleprodaja, maloprodaja, uz popust, ispod nabavne vrijednosti)
 • Odredbe MRS 2 – Zalihe
 • Prodaja robe radnicima po nižim cijenama
 • Vrste popusta
 • Šta tržišni inspektori traže?

Primjena konceptualnog okvira – profesionalne računovođe u privredi

 • Uloga konceptualnog okvira
 • Primjena konceptualnog okvira za profesionalne računovođe u privredi
 • Pojam profesionalni računovođa
 • Uloga profesionalnih računovođa
 • Utvrđivanje prijetnji
 • Vrste i primjeri prijetnji
 • Postupanje s prijetnjama
 • Sukobi interesa
 • Primjeri situacija sukoba interesa

OBEZBIJEĐENI SU:

 • Priručnik u pdf-u
 • Prezentacije
 • Mogućnost postavljanja pitanja u toku i nakon webinara putem online forme

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om):

 • BESPLATNO pretplatnici/korisnici ZIPSpro godišnje edukacije
 • Pretplatnici na časopis ZIPS-a 100,00 KM
 • Ostali učesnici 120,00 KM

UPLATA NA RAČUNE:
UNICREDIT BANK 3389002208688749
INTESA SANPAOLO 1540011100299682
SPARKASSE BANK 1990490005090704
ZIRAATBANK BH. 1861210310050424

PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Popunjen prijavni obrazac poslati na e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz
Pristupne podatke za praćenje webinara dostavljamo nakon zaprimanja Vaše prijave!

 CR, CRT i OR potrebno je da u prijavni obrazac upišu broj evidencijske knjižice kako bi evidentirali priznate bodove/sate, te istima poslali odgovarajuće potvrde putem pošte.

 Sve dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700

 

Postani ZIPSpro korisnik.

Za računovođe, revizore i finansijske radnike kreirali smo posebnu uslugu ZIPS –pro, koja podrazumijeva godišnju pretplatu na časopis uz niz pogodnosti vezano za Obaveznu kontinuiranu edukaciju (KPE), po cijeni od 500,00 KM.

Back To Top