skip to Main Content

PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o.
organizuje webinar o temi

ETAŽNO VLASNIŠTVO I IZVRŠNI POSTUPAK
Aktuelni problemi etažnog vlasništva i izvršnog postupka u BiH

 22. 07. 2020.

Webinar počinje u 10:00 sati

Predavač:
Prof. dr. sci. Meliha POVLAKIĆ
Pravni fakultet Sarajevo

Prvi dio Webinara

 • Etažno vlasništvo i pravno jedinstvo nekretnine: teorijski koncept kao ključ sigurnosti za kupce stanova u izgradnji odnosno etažne vlasnike te povjerioce koji finansiraju kupovinu stanova
 • Kupovina stana u izgradnji: Institut privremenog etažnog vlasništva u praksi
 • Kupovina stana u izgradnji i iskustva uporednog prava kao mogući model za BiH
 • Etažno vlasništvo kao kvalitetan kolateral: rizici kod zasnivanja hipoteke na privremenom etažnom vlasništvu
 • Da li je radi sigurnosti kreditora nužan odnosno da li je uopće moguć upis hipoteke na izgrađenom objektu
 • Pravno jedinstvo nekretnine i posljedice u izvršnom postupku: identitet nekretnine u situaciji da je založeno zemljište, a do izvršnog postupka sagrađen objekat
 • Privremeno etažno vlasništvo i izvršni postupak i/ili stečaj nad investitorom
 • Najnovija sudska praksa: narušavanje imperativnih odredaba o pravnom jedinstvu zemljišta i zgrade i načelu superficies solo cedit u postupku izvršenja koji se provodi nad investitorom
 • Etažno vlasništvo i zaštita potrošača: da li su u ovoj oblasti ispoštovane obaveze koje za Bosnu i Hercegovinu proizilaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju? Implementacija Direktive o potrošačkim kreditima i izostanak implementacije Direktive o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine
 • Izvršenje na stambenoj nekretnini i pravo na dom
 • Etažno vlasništvo i proces harmonizacije:
  • Ukidanje knjige položenih ugovora u procesu harmonizacije zemljišne knjige i katastra
  • Kako definirati identitet nekretnine koja je postojala prija i nekretnine nakon izvršene harmonizacije u izvršnom postupku
 • Upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova nekretnine – kako zaštiti etažne vlasnika koji uredno izvršavaju svoje obaveze proistekle iz upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja nekretnine prema etažnim vlasnicima koji su pasivni i neuredno izvršavaju svoje obaveze
Drugi dio Webinara
 • Odgovori na pitanja učesnika

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om)

 • Pretplatnici na časopis ZIPS-a                 80,00 KM
 • Pretplatnici na časopis Sudska praksa     80,00 KM
 • Ostali učesnici                                      100,00 KM
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije   90,00 KM

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

 • Uživo praćenje webinara kao i snimak u trajanju od 24 h pookončanju webinara
 • Prezentacije predavača

UPLATA NA RAČUNE:

UNICREDIT BANK                    3389002208688749
INTESA SANPAOLO                  1540011100299682
SPARKASSE BANK                    1990490005090704
ZIRAATBANK BH.                      1861210310050424

PRIJAVA JE OBAVEZNA!
Popunjen prijavni obrazac poslati na faks: 033/542-700 ili
e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz

Nakon zaprimanja Vaše prijave, na Vaš e-mail ćemo vam poslati instrukciju za pristup webinaru, te omogućiti neograničen broj pregleda svih video materijala u dodatnom periodu od 24h.

Sve dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700

Back To Top