skip to Main Content

ONLINE PRIJAVA

WEBINAR

STICANJE PRAVA VLASNIŠTVA DOSJELOŠĆU NA NEKRETNINAMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

ETAŽNO VLASNIŠTVO I IZVRŠNI POSTUPAK

PROBLEMI I AKTUELNOSTI U VEZI UPISA U ZEMLJIŠNU KNJIGU

17.12.2020.

 

 

Puni naziv institucije ili kompanije
Adresa sjedišta organizacije
Ime i prezime
Ime i prezime
Ime i prezime
Odaberite samo jednu opciju
Back To Top