skip to Main Content

ONLINE PRIJAVA

WEBINAR

NOVI ZAKON O ZAŠTITI NA RADU
(Prava, obaveze, odgovornosti, inspekcijski nadzor i sankcije)

 

Puni naziv institucije ili kompanije
Adresa sjedišta organizacije
Za fizička lica matični broj
Ime i prezime
Ime i prezime
Ime i prezime
Odaberite samo jednu opciju
Back To Top