skip to Main Content

ONLINE PRIJAVA

AKTUELNA PITANJA U SUDSKOJ PRAKSI
IZ ZAKONA O STVARNIM PRAVIMA

– Problemi i praktična rješenja –
SARAJEVO, 23. 04. 2019.

Puni naziv institucije ili kompanije
Adresa sjedišta organizacije
Za fizička lica matični broj
Ime i prezime
Ime i prezime
Ime i prezime
Odaberite samo jednu opciju
Back To Top