skip to Main Content

Online
BIBLIOTEKA

laptop sa zips online

TROŠKOVI PARNIČNOG POSTUPKA I VRIJEDNOST SPORA

Autor:
dr. sci. Adis Poljić 
Recenzenti:
prof. dr. Senad Mulabdić,
sudija Vrhovnog suda Federacije BiH
i
dr. sci. Muhamed Cimirotić,
sudija Kantonalnog suda u Bihaću

troškovi
Back To Top