skip to Main Content

BESPLATNI WEBINAR
ZA POSTOJEĆE (I NOVE) PRETPLATNIKE ZIPS-a

PRESTANAK UGOVORA O RADU OTKAZOM
SUDSKA ZAŠTITA U ANTIDISKRIMINACIJSKIM RADNIM SPOROVIMA I  MOBINGU

ZAPOŠLJAVANJE U JAVNOM SEKTORU
IZRADA AKTA O PROCJENI RIZIKA (ZAŠTITA NA RADU)

DATUM WEBINARA:
22. 12. 2022.
sa početkom 10:00 sati
Webinar možete pratiti UŽIVO putem svih elektronskih uređaja!

PREDAVAČI:
Mr. Adnan BARUČIJA, sudija Kantonalnog suda u Zenici
Mr. Ernis IMAMOVIĆ, pomoćnik ministra u Ministarstvu rada i socijalne politike FBiH

 

TEME:

 

I. PRESTANAK UGOVORA O RADU OTKAZOM

 • Otkaz ugovora o radu iz ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga u sudskoj praksi
 • Teret dokaza o postojanju opravdanog razloga za redovan otkaz ugovor o radu
 • Šta sadrži obrazložen otkaz ugovora o radu
 • Obaveze poslodavca kod konsultacije sa vijećem zaposlenika i sindikatom kada isti ima namjeru da zbog ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga otkaže ugovor o radu
 • Šta kada kod poslodavca nije formirano vijeće zaposlenika i sindikat

II. SUDSKA ZAŠTITA U ANTIDISKRIMINACIJSKIM RADNIM SPOROVIMA I MOBINGU

 • Najčešći uzroci uznemiravanja i zlostavljanja na radnom mjestu u sudskoj praksi
 • Obaveze poslodavca u postupku zaštite dostojanstva radnika
 • Problem dokazivanja i utvrđivanja činjeničnog stanja
 • Kada se prebacuje teret dokaza na poslodavca da dokaže da nije bilo uznemiravanja i zlostavljanja na radnom mjestu
 • Rok za podnošenje tužbe – da li se primjenjuje Zakon o radu ili Zakon o zabrani diskriminacije
 • Da li je samo poslodavac pasivno legitimisan u postupku za ostvarivanje sudske zaštite zbog mobinga ili je to i radnik – neposredni mober
 • Sudjelovanje trećih osoba u postupku
 • Da li se odluke poslodavca kojim se organizuje proces rada, kontroliše izvršavanje radnih obaveza, usklađuju radne i druge aktivnosti radnika, upozorenje na neprofesionalno ponašanje, mogu okvalifikovati kao radnje mobinga
 • Rok za žalbu, paricijski rok i oduzimanje suspenzivnosti žalbe
 • Visina naknade štete u antidiskriminacijskim radnim sporovima u sudskoj praksi
 • Dopuštenost revizije u antidiskriminacijskim radnim sporovima

III. ZAPOŠLJAVANJE U JAVNOM SEKTORU

 • – Normativna neusklađenost internih akata poslodavca sa Zakonom o radu, uredbama o prijemu u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH i drugim propisima
 • – Posljedice neusklađivanja – sankcije
 • – Inspekcijski nadzor i posljedice utvrđenih nepravilnosti u postupku prijema
 • – Radno-pravni status radnika zaposlenog prema neusklađenim (nezakonitim) aktima
 • – Posljedice sudskog pobijanja/poništenja konkursa za prijem u radni odnos
 • – Odgovornost poslodavca za štetu usljed postupanja po neusklađenim internim aktima, protivno Zakonu o radu, uredbama o prijemu u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH i drugim propisima
 • – Odgovornost rukovodilaca – ovlaštenih lica u postupku kršenja zakonom propisanih procedura prijema u javni sektor u Federaciji BiH
 • – Zakonski izuzeci od obaveze javnog oglašavanja kod prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH i zakonita primjena izuzetaka
 • – Najčešće greške komisija za provođenje procedura prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH
 • – Sticanje prava na stalni radni odnos usljed više uzastopnih ugovora na određeno vrijeme kod poslodavca u javnom sektoru
 • – Prijem pripravnika, volontera stipendista u javnom sektoru u Federaciji BiH
 • – Invalidi II kategorije invalidnosti – raspored na druga radna mjesta

IV. IZRADA AKTA O PROCJENI RIZIKA (ZAŠTITA NA RADU)

 • – Ko izrađuje akt o procjeni rizika kod poslodavaca
 • – Kako se vrši i na osnovu čega procjena rizika kod poslodavaca
 • – Kako da poslodavac izradi interni akt o zaštiti na radu
 • – Kako uskladiti opće akte poslodavca sa odredbama Zakona o zaštiti na radu
 • – Kako organizirati poslove zaštite na radu kod poslodavca
 • – Kako da se poslodavac pripremi za postupak procjene rizika
 • – Kako u javnom sektoru da pribavi uslugu procjene rizika, putem javne nabavke
 • – Koji je rok za procjenu rizika kod poslodavaca
 • – Koje su sankcije za poslodavca ako ne izrade akt o procjeni rizika
 • – Postupanja inspekcijskih organa i dr.

V. ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA WEBINARA

KOTIZACIJA:

 • BESPLATNO ZA PRETPLATNIKE ZIPS-a koji su izmirili obaveze po osnovu pretplate
 • Ostali učesnici 117,00 KM sa PDV-om (po učesniku)

OBEZBIJEĐENI SU:

 • Aktuelne odluke sudova u BiH
 • Prezentacije u PowerPoint-u
 • Certifikat o obavljenoj edukaciji
 • Izlaganja će biti popraćena aktuelnim primjerima iz sudske prakse, uz mogućnost postavljanja pitanja učesnika tokom cijelog webinara

UPLATA NA RAČUNE:

UNICREDIT BANK 3389002208688749
INTESA SANPAOLO 1540011100299682
SPARKASSE BANK 1990490005090704
ZIRAATBANK BH. 1861210310050424

PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Popunjenu prijavu poslati na e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz
Pristupne podatke za praćenje webinara dostavljamo nakon zaprimanja Vaše prijave! 

Sve dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700

 

Back To Top