skip to Main Content

DOMAĆA I STRANA SUDSKA PRAKSA (GODIŠNJA PRETPLATA, PRINTANO IZDANJE)

175,00 KM

PRVI ČASOPIS U BOSNI I HERCEGOVINI posvećen isključivo praćenju domaće i strane sudske prakse i prekršajne prakse.

  • cijena-u-eur: 150
SKU: 000003 Kategorija:

Opis

PRVI ČASOPIS U BOSNI I HERCEGOVINI posvećen isključivo praćenju domaće i strane sudske prakse i prekršajne prakse.

“Privredna štampa” d.o.o. Sarajevo 2004. godine pokrenula je stručno-informativni časopis Sudska praksa koji tretira sudsku praksu domaćih sudova: Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, entitetskih ustavnih sudova, Suda BiH, vrhovnih sudova Federacije BiH i Republike Srpske, Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, kantonalnih sudova u FBiH, okružnih i privrednih sudova u RS, kao i praksu sudova u osamostaljenim republikama bivše SFRJ i Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Misija časopisa je da se svi oni koji se u svakodnevnom radu susreću sa praktičnom primjenom propisa upoznaju sa najaktuelnijom sudskom praksom i da njenim redovnim praćenjem lakše shvate zakone koje primjenjuju. Od 2013. godine, časopis izlazi tromjesečno, uz bogatiji sadržaj, na povećanom broju strana (124, umjesto dosadašnjih 98). Pored izbora aktuelnih sudskih odluka, časopis objavljuje i aktuelne stručne i naučne radove, najeminentnijih praktičara i teoretičara prava u Bosni i Hercegovini.

Za pretplatnike odobravamo popust od 5% za učešće na seminarima koje organizujemo.

Novi pretplatnici u elektronskoj formi dobijaju sve brojeve iz prošle godine!

Časopis izlazi četiri puta godišnje.

Back To Top