skip to Main Content

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona je u saradnji sa USAID Projektom jačanja institucija vlasti i procesa u BiH (SGIP) danas prezentovalo prvi Katalog potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva Tuzlanskog kantona predstavncima organa uprave, upravnih organizacija, javnih preduzeća i ustanova te privrednog sektora sa područja Tuzlanskog kantona.

Riječ je o zbirnom pregledu potencijalnih projekata javno – privatnog partnerstva u štampanoj i elektronskoj formi, na bosanskom, engleskom i njemačkom jeziku, čiji je cilj informisati i potaknuti na investiranje što više domaćih i stranih investitora. Katalog, u svom prvom izdanju, obuhvata više od 40 potencijalnih projekata čija je ukupna vrijednost blizu 340 miliona konvertibilnih maraka.

Premijer Jakub Suljkanović istaknuo je: „ Model javno-privatnog partnerstva novina je u teoriji i praksi javnog sektora i privlači sve veću pažnju kako institucija, tako i poslovnog sektora. Katalog  će svima nama omogućiti širu dimenziju o potencijalima koje javno-privatno partnerstvo pruža za naš Kanton i dodatni uvid u sve sfere javnih usluga u kojima javno-privatno partnerstvo može biti optimalno sredstvo saradnje između javnog i privatnog sektora.”

Prema riječima ministra privrede Osmana Puškara Ministarstvo će odmah nakon promocije Kataloga raspisati konkurs za manje projekte na koje će moći konkurisati lokalne zajedince, javna preduzeća i pojedinci te ponuditi i nove ideje, pored ovih koje su već planirane. Ministarstvo privrede i Vlada TK će bit će na raspolaganju oko prvih ugovaranja, istaknuo je ministar Puškar.

Vlada TK već je usvojila srednjoročne planove potencijalnih projekata javno – privatnog partnerstva koje su dostavili Ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo zdravstva. Prema ovim planovima u periodu 2018-20. godina Ministarstvo obrazovanja i nauke je planiralo tri projekta od kojih je za „Unaprjeđenje prostornih kapaciteta Kampusa Univerziteta u Tuzli” već urađeno idejno rješenje, dok se „Izgradnja školskih objekata Osnovna muzička škola Tuzla” i „Srednja muzička škola „Čestimir Mirko Dušek” Tuzla”, te „Izgradnja škola i fiskulturnih sala na području Tuzlanskog kantona” još nalaze u idejnoj fazi. Procijenjena vrijednost ovih projekata oko 32 miliona KM.

Kada je u pitanju srednjeročni plan Ministarstva zdravstva, ovim dokumentom se za JZU Univerzitetski klinički centar predviđaju tri projekta: urgentni centar i višespratna garaža, za što postoji adekvatno idejno rješenje, te Centar za dijalizu i Centar za radiohirurgiju, koji se nalaze samo u formi ideje. Procijenjena vrijednost sva tri projekta je 23 miliona KM.

Back To Top