skip to Main Content

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić  sudjelovao je na premijerskoj sesiji Treće unvesticijske konferencije o Zapadnom Balkanu u Londonu, koju organizira  Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

Tokom obraćanja, predsjedavajući Zvizdić je pozdravio organiziranje skupova sa ciljem saradnje i promoviranja regije zapadnog Balkana i istaknuo značaj EBRD-a kao jednog od najvećih institucionalnih investitora u Bosnu i Hercegovinu. Govoreći o prioritetima za regionalne projekte, predsjedavajući Zvizdić je istaknuo značaj infrastrukturnih projekata i naglasio da je neophodno da se što brže realizira njihova implementacija. Istaknuo je da Bosna i Hercegovina ima značajne potencijale u bogatim prirodnim resursima i da se kvalitetnim projektima može dodatno podstaknuti privredni razvoj i BiH i regiona. Rekao je da zemlje regiona trebaju da definiraju zajedničke interese i da ih u narednom periodu pretoče u regionalne projekte.

Sesija premijera Zapadnog Balkana održana je nakon službenog otvaranja konferencije i pozdravnih obraćanja predsjednika EBRD–a Sume Chakrabartija, premijera Bugarske Boyka Borisova i ministra za međunarodni razvoj Velike Britanije Lorda Batesa.

Tokom premijerske sesije razgovaralo se o predstojećim investicijama u infrastrukturu, posebno u saobraćajnu, ali su otvorene mogućnosti ulaganja i u energetsku infrastrukturu i u predstojeće digitalno povezivanje zemalja Zapadnog Balkana. Predsjedavajući Zvizdić je rekao da  ono što je jako važno za Bosnu i Hercegovinu i za čitav region jeste činjenica da su svi razumijeli da je nedostatak, prije svega transportne infrastrukture jedan od najvećih razloga usporenog ekonomskog razvoja ukupnog regiona i da je to fokus daljeg djelovanja kako Evropske banke za obnovu i razvoj,  tako i Evropske investicijske banke.

Tokom konferencije, potpisan je dodatni sporazum sa EBRD-om u iznosu od 750 miliona eura za četiri dionice na autoputu 5C u dužini od oko 70 kilometara, od čega je  500 miliona na teritoriji Federacije BiH, a  250 miliona na teritoriji Republike Srpske, čime će biti kompletirana značajna dionica koja će povezati prostor cjelokupne BiH i time omogućiti nove investicije i jači protok roba i ljudi, a na koncu  i ekonomski razvoj BiH.

Na kraju obraćanja predsjedavajući Zvizdić je izrazio nadu da će razgovori na današnjoj konferenciji unaprijediti i ojačati odnose između zemalja regije i rezultirati konkretnim projektima.

 

 

Back To Top