skip to Main Content

Zips 1416 3dWEB

POREZI
Oporezivanje nepokretne i pokretne imovine
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

REVIZIJA
Postupci procjene rizika u reviziji
Piše: Dragoljub KOVINČIĆ,
viši revizor u Uredu za reviziju institucija BiH

PODUZETNIŠTVO
Franšizno poslovanje
Piše: Momir STEFANOVIĆ, dipl. oec

JAVNE NABAVKE
Žalba u postupku nabavke advokatskih usluga (slučaj iz prakse)
Piše: Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

PARNIČNI POSTUPAK
Problem presuđene stvari u vlasničkoj parnici
radi povrata stvari u posjed
Piše: prof. dr. Senad MULABDIĆ,
sudija Vrhovnog suda Federacije BiH

NASLJEDNO PRAVO
Da li su dugovi ostavitelja dio njegove ostavštine?
Piše: dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ,
sudija Kantonalnog suda u Bihaću

PARNIČNI POSTUPAK
Osnove za kolektivnu antidiskriminacijsku zaštitu (tužbu)
Piše: mr. sci. Silvana BRKOVIĆ – MUJAGIĆ,
sudija Kantonalnog suda u Sarajevu

PRIVREDNA DRUŠTVA
Stečaj i prodaja nekretnine iz stečajne mase
Piše: mr. Đemaludin MUTAPČIĆ, notar

AKTUELNA PRAKSA SUDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI
STVARNO PRAVO
Dioba nekretnina u suposjedu
OBLIGACIONO PRAVO
Pobijanje dužnikovih pravnih radnji
Uračunavanja ispunjenja obaveze kada nije određen red ispunjenja
Rok zastare potraživanja naknade štete
DEVIZNO POSLOVANJE
Plaćanje duga u stranoj valuti
RADNO PRAVO
Otkaz ugovora o radu

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

PITANJA I ODGOVORI

ZIPS-OV INFORMATOR

PRIRUČNIK 16 – RAČUNOVODSTVO I POREZI
Stečajni postupak – računovodstveni i porezni tretman
Piše: dr. sc. Jozo PILJIĆ

Back To Top