skip to Main Content

Na relacijama Željeznica Republike Srpske, stupili su na snagu izmijenjeni tarifsko-komercijalni uslovi kod prevoza putnika u unutrašnjem i međuentitetskom saobraćaju.

U unutrašnjem saobraćaju se umjesto tarifskih kilometara uvode stvarna kilometarska rastojanja, tako da je daljinar sa stvarnim odstojanjima od sada mjerodavan u svim vrstama saobraćaja (unutrašnji, međuentitetski i međunarodni).

Od 12. avgusta važe novi dodaci za brzi i poslovni voz, novi dodaci za karte izdate u vozu i novi iznos naknade za rezervaciju sjedišta, niži od dosadašnjih.

Tako će putnici u unutrašnjem saobraćaju umjesto 3 KM, koliko su plaćali dodatak za brzi voz, od sada za taj dodatak izdvajati 1,50 KM. Ukoliko nisu stigli da kartu za bilo koju vrstu saobraćaja kupe na željezničkoj stanici, mogu je kupiti kod konduktera uz dodatak od 3 KM, a ako se ne jave kondukteru dodatak je 5 KM. Dodaci po tom osnovu do izmjena tarifsko-komercijalnih uslova bili su 7,50 KM i 15 KM. Takođe, naknada za rezervisanje sjedišta, sa 1,50 KM u unutrašnjem i 3 KM u međunarodnom saobraćaju, smanjena je na jednu konvertibilnu marku.

Tablice cijena za unutrašnji saobraćaj su nove i prilagođene su prelasku na daljinar sa stvarnim odstojanjima, pa su zbog smanjenja kilometarskih udaljenosti povećanezonske cijene. Provedene mjere nivelacije cijena su imale za rezultat da je na najvećem dijelu relacija cijena karte ostala približno ista ili je blago pojeftinila, zavisno od ranga voza,dok je samo na manjem broju relacija neznatno poskupila.

Osim u unutrašnjem saobraćaju, nivelacija cijena je iz istih razloga i sa istim ciljevima koji su prethodno navedeni, izvršena i u međuentitetskom saobraćaju.

Cijena karte Sarajevo –Banja Luka, koja je za talgo voz prethodno iznosila 26,90 KM, sada iznosi 25,10 KM i niža je u odnosu na cijene autobuske karte za navedenu relaciju koja se kreće od 29 do 31,10 KM. I cijena karte Sarajevo – Bihać od 36,70 KM povoljnija je u odnosu na autobusku cijenu koja se, zavisno od prevoznika, kreće u rasponu od 39 KM do 40,90 KM.

Tablice cijena su prilagođene tržišnim uslovima, čime je povećana konkurentnost u odnosu na autobuski saobraćaj, te su stvoreni uslovi za pridobijanje novih putnika i povećanje njihovog broja u vozovima.

Back To Top