skip to Main Content

Novim redom vožnje za 2016/2017. godinu  JP ŽFBiH imale su u planu uvesti «BH voz» – Talgo garniture u međunarodni i međuentitetski željeznički putnički saobraćaj na sljedećim relacijama: Sarajevo – Zagreb, Sarajevo – Ploče, Sarajevo – Vinkovci čime bi se ujedno ostvarila veza sa Beogradom, te liniju Sarajevo – Banja Luka, kaže se u saopćenju iz Željelznica FBiH.

Upravo iz tog razloga, od maja 2016. godine vođeni su intenzivni pregovori sa HŽPP i ŽRS u vezi novog reda vožnje za 2016/2017 sa predloženim navedenim relacijama. JPŽFBiH su dale prijedlog da svojim lokomotivama koje ispunjavaju sve potrebne uslove za prometovanje prugama HŽ i RS, voze do krajnjeg odredišta kako bi se skratilo vrijeme putovanja. Nažalost, pregovori nisu dali željeni rezultat iz razloga što su HŽPP i ŽRS odbile da učestvuju u dijelu troškova kroz obračun određenog iznosa vagonskog kilometra za Talgo vagone na prugama RH i prugama ŽRS na način kako je to regulisano međunarodnim sporazumom za razmjenu putničkih vozova u međunarodnom putničkom saobraćaju.

„Sporazumom je regulisano da željeznička uprava čiji se mobilni kapaciteti koriste na određenim putničkim linijama od strane druge željezničke uprave plaća naknada po voznom kilometru, a ostvareni prihod na teritoriji željezničke uprave zadržava ta željeznička uprava. Dosadašnji sporazumi sa navedenim kompanijama bili su isključivo na štetu Željeznica Federacije BiH. Iz tih razloga ŽFBiH uradile su reviziju svih sporazuma i više neće dozvoliti ucjenjivački odnos od strane drugih kompanija“, izjavio je Enis Džafić, generalni direktor Željeznica FBiH.

Nakon uvođenja “Talga” Željeznice FBiH povećale su broj putnika u oktobru za 10% u odnosu na septembar ove godine. Povećanje je uslijedilo nakon uvođenja Talgo voza u redovno saobraćanje krajem septembra na relaciji Sarajevo – Doboj.

“Željeznice Federacije su spremne nastaviti pregovore kako bi se postigli dogovori oko ponovnog uspostavljanja ukinutih linija. Naš cilj je da savremenim putničkim vozom povezujemo cijelu Bosnu i Hercegovinu brzo, sigurno i efikasno. Naš krajnji cilj je da provedbom ovog projekta deblokiramo željeznički putnički saobraćaj, i tako kreiramo uvjete za uspostavu putničkog saobraćaja između najudaljenijih centara naše zemlje, ali i za povezivanje Bosne i Hercegovine sa regijom, i Evropom”, kazao je Džafić.

Back To Top