skip to Main Content

PITANJE: Naše društvo bi željelo angažovati lice putem ugovora o stručnom osposobljavanju. S obzirom na to da namjeravamo licu na stručnom osposobljavanju ugovorom odrediti naknadu u iznosu od 600 KM, interesuje nas da li će on zbog te naknade izgubiti pravo na zdravstveno osiguranje, s obzirom na to da na isto ostvaruje pravo putem službe za zapošljavanje? Koliko nam je poznato, mi taj ugovor moramo prijaviti nadležnom birou i upravo će na taj način isti „saznati’’ da lice koje je na evidenciji biroa za zapošljavanje ostvaruje prihod veći od 25% od prosječne neto plate.
Da li postoji neki drugi način na koji bi mogli riješiti pitanje zdravstvenog osiguranja?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top