skip to Main Content

PITANJE: Lice je ispunilo uslove iz člana 94. Zakona o radu za prestanak radnog odnosa i odlazak u penziju. Sa poslodavcem je dogovoreno da navedeno lice i nakon ispunjavanja uvjeta za penziju nastavi raditi zbog potreba poslodavca za takvim kadrom. U sadašnjim uvjetima, širenja COVID – 19 i proglašenja pandemije, te s obzirom na umanjenje obima poslova, za sada za oko 60 %, što dovodi u pitanje organizaciju rada, isplatu plaća, plaćanje doprinosa, PDV-a, ispunjavanje obaveza prema dobavljačima i drugih obaveza u uvjetima nelikvidnosti, poslodavac je odlučio da otkaže ugovor o radu radniku, koji i onako ispunjava uvjete za odlazak u starosnu penziju. S obzirom na to da radnik ima više od 65 godina ima zabranu kretanja, a samim tim i dolazak na posao. Radnik je poslodavca obavijestio da u koliko mu otkaže ugovor o radu da će ostati bez zdravstvene zaštite. Naime, radnik tvrdi da sve dok ne dobije rješenje o penziji od nadležnog fonda PIO nema zdravstvenu zaštitu. Radnik ima zdravstvenih problema, te bi izostanak zdravstvene zaštite imao nesagledive posljedice po njegovo zdravstveno stanje. Poznato je da rješenje o penziji nadležni fond PIO donosi nakon tri do četiri mjeseca (bez obzira na činjenicu da je sva predana dokumentacija ispravna).

Da li lice koje je podnijelo zahtjev za odlazak u penziju do donošenja rješenja nadležnog fonda PIO nema zdravstvenu zaštitu i da li je moguće da lice koje je steklo uvjete za penzionisanje u smislu člana 94. tačka c) i d) Zakona o radu u FBiH može ostati bez zdravstvene zaštite do donošenja rješenja od strane fonda PIO, ako je odgovor potvrdan, kako lice kome je potrebna neprekidna zdravstvena zaštita ovaj problem može prevazići?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top