skip to Main Content

Potpredsjednik Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH Mirsad Jašarspahić i potpredsjednica Federacije BiH Melika Mahmutbegović su danas u kabinetu potpredsjednice održali sastanak o aktuelnom problemu plasmana hemijskih proizvoda na tržište Republike Srpske sa kojima se susreću proizvođači ove industrijske grane. Problem se javio kao posljedica donošenja i implementacije niza zakonskih i podzakonskih akata u RS-u.

Na sastanku se razgovaralo o ovom  problemu, a nakon što se u RS-u počeo primjenjivati pravilnik o bezbjednosti predmeta široke potrošnje.  Navedenim pravilnikom te uputama Republičke uprave za inspekcijske poslove RS-a, naloženo je povlačenje hemijskih proizvoda  koji nisu u skladu sa navedenim dokumentima RS-a, čime su proizvođači iz Federacije BiH stavljeni u veoma težak i neravnopravan položaj. Povlačenjem proizvoda kompanije iz Federacije BiH trpe velike finansijske gubitake i ukoliko i dalje ostane na snazi, može imati dalekosežne posljedice za opstanak i razvoj kompanija iz ove branše u Federaciji BiH.

Potpredsjednica Federacije BiH je 02. 11. 2016.godine održala sastanak sa predstavnicima P/GKFBiH i proizvođačima hemijskih proizvoda koji su pogođeni ovim mjerama RS-a, te naglasila da je  izrazito važno da se problem koji je prisutan ne proširi i na druge oblasti i potrebno je iznaći rješenje sa Vladom RS-a, ali istovremeno raditi na harmonizaciji entitetskih propisa u skladu sa zahtjevima EU.

Po tom osnovu na današnjem sastanku dogovorene su dalje aktivnosti koje će Privredna komora Federacije BiH poduzeti. Potpredsjednik Komore Jašarspahić  će u narednom periodu održati sastanak sa predstavnicima Privredne komore RS-a, na kojem će se razmotriti problem sa kojima se suočavaju proizvođači hemijskih proizvoda kako bi se u što kraćem roku pronašla najbolja rješenja za poboljšanje stanja u hemijskoj industriji Bosne i Hercegovine.

Također, P/GKFBiH i Kabinet potpredsjednice FBiH će intenzivno raditi na rješavanju ovog problema, kao i svih drugih problema koji su od interesa za razvoj privredne aktivnosti u Federaciji BiH i BiH.

Back To Top