skip to Main Content

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj 111. sjednici koja je završena u Mostaru,  utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima s ciljem provođenja opredjeljenja Vlade za smanjenje razvoja „sive ekonomije“, a nakon višegodišnje primjene Zakona od 2010. godine i ukazane potrebe za jačanjem nadzora nad njegovom provedbom i kontrole od strane nadležnih organa, kao i strožijih kaznenih mjera za nepoštivanje zakona.

Federalna vlada prihvatila je tri amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, koje je podnio Klub poslanika HDZ-HNS u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada FBiH usvojila je informaciju o potrebi osiguranja sredstava za eksproprijaciju za izgradnju ceste Neum – Stolac i izrazila opredjeljenje da za ove namjene iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije BiH“ Budžeta Federacije BiH u 2017. godinu izdvoji sredstva u iznosu od 700.000 KM. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je zaduženo da Federalnom ministarstvu finansija dostavi zahtjev za izdvajanje ovih sredstava koje će za narednu sjednicu Vlade Federacije BiH pripremiti Prijedlog odluke o izdvajanju.

Vlada Federacije BiH je, u funkciji Skupštine Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, odobrila da iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH koja su deponovana na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke Federacije BiH,  budu doznačena sredstva na račune doprinosa za PIO/MIO, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od neuposlenosti, u ukupnom iznosu od 37.507,65 KM za osam radnika privrednog društva UNIS Tools d.o.o. Sarajevo-Vogošća.

Do 31.12.2017. godine produžena je primjena Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova elektične energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti.

Danas je usvojena Informacija o realizaciji aktivnosti o uspostavi jednošalterskog sistema i elektronske registracije s prijedlogom Akcionog plana. Akcioni plan definira aktivnosti, nosioce aktivnosti i rokove implementacije za osiguranje nesmetane realizacije mjera na uspostavi jednošalterskog sistema, predviđa uspostavu mehanizama koordinacije, kao i monitoringa i nadzora nad implementacijom cjelokupnog projekta. Akcionim planom se, također, uvodi sistem redovnog izvještavanja o napretku u realizaciji aktivnosti, kao i ključni elementi vezani za način izmjena i dopuna Akcionog plana.

Prihvaćen je Šumarski program Federacije Bosne i Hercegovine – Opći dio i informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o gospodarenju šumama u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini s planovima gospodarenja šumama za 2017. godinu.

Vlada Federacije prihvatila je danas informaciju o stanju izvršenja odluka Ustavnog suda BiH i Ustavnog suda Federacije BiH. S ciljem izvršenja odluka ovih sudova iz kojih proizilaze obaveze izmjene zakonodavstva u određenoj oblasti, zadužena su federalna ministarstva da u okviru svojih nadležnosti hitno predlože izmjene zakona u skladu sa stavovima izraženim u odlukama. Federalni premijer je zadužen da se obrati Parlamentu Federacije BiH sa zahtjevom da se procedura donošenja zakona, koji su obuhvaćeni odlukama Ustavnog suda BiH i Ustavnog suda Fedearcije BiH okonča u najkraćem roku.

Back To Top