skip to Main Content

U Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine svečano je zatvoren projekat MOJ PROIZVOD za 2017. godinu koji su partnerski realizirali V/STK BiH, DL Trgovina d.o.o., u svojstvu izdavača Dnevnog lista i Udruženje poslodavaca Federacije BiH.

Projekat „MOJ PROIZVOD” pokrenut je 2015. godine s ciljem promocije i jačanja bh. kompanija, te stvaranja pozitivnog mišljenja građana o privredi naše zemlje. U proteklom periodu realizovana je kampanja u dnevnim novinama „Dnevni list” tokom koje je četvrtkom izlazio poseban prilog u kom su predstavljane bh. kompanije.

Na ovaj način omogućeno je široj javnosti da se upozna sa preduzećima koja svojim radom i djelovanjem zauzimaju istaknuto mjesto u stvaranju sigurnog i stabilnog privrednog okruženja, te uz svoj rad i zalaganje doprinose napretku u Bosni i Hercegovini.

Cilj projekta je kontinuirana promocija bosanskohercegovačkih preduzeća koja imaju značajan uticaj na privredni sektor i koja svojim radom stvaraju pozitivnu sliku o Bosni i Hercegovini u regiji i svijetu.

Back To Top