skip to Main Content

PITANJE: Odredbama Zakona o upravnom postupku propisano je da punomoćnik može biti svaka poslovno sposobna osoba koja se ne bavi nadripisarstvom.

U konkretnom slučaju određena osoba preko društvenih mreža javno poziva građanstvo da ih zastupa u pogledu ostvarivanja njihovih prava (pribavljanja različitih dozvola – urbanističke, građevinske i sl.), a u našoj službi se nedavno pojavila sa punomoći radi odjave obrta druge osobe.

Da li se navedene radnje mogu smatrati nadripisarstvom i da li ta osoba mora biti registrovana za pružanje takvih “pravnih” radnji ili istoj treba biti onemogućeno da nastavi sa daljim zastupanjem, jer ista nije u srodstvu sa strankom i da li treba takvu osobu prijaviti nadležnom tužilaštvu?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top