skip to Main Content

PITANJE: Diplomirani pravnik obavlja poslove skretara u zdravstvenoj ustanovi.  U opisu ugovorenih poslova postoji stavka „radi i druge poslove po nalogu poslodavca“ te se pozivajući na istu Upravni odbor ustanove daje ovlaštenje direktoru, da pored posla koji radim me obavezuje da obavljam poslove referenta za javne nabavke za koje postoji sistematizovano radno mjesto bez zaposlenog radnika. Da li odredba „radi i druge poslove po nalogu poslodavca“ opravdava postupanje nadređenih, sa napomenom da za poslove raferenta za javne nabavke (od pokretanja postupka do zaključenja ugovora i njegove realizacije) ne priznaju nikakvu naknadu niti uvećanje plaće? Nakon  odbijenog prigovora od strane Upravnog  odbora kao prvostepene instance, koje je daljnje postupanje u pogledu zaštite prava radnika iz radnog odnosa?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top