skip to Main Content

PITANJE: Javna ustanova je kao poslodavac od nadležne Porezne uprave u 2019. godini zaprimila obavijest u kojoj se navodi da je uvidom u službenu evidenciju utvrđeno da je za jednog uposlenika / radnika pogrešno obračunat i uplaćen porez na dohodak za 2012., 2013. i 2014. godinu, te da je poslodavac dužan uplatiti dužni iznos. Da li poslodavac, u smislu odredbi člana 73. i 74. Zakona o poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine FBiH“, br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15) može isticati prigovor zastare za dodatno utvrđenu poreznu obavezu za period 2012. – 2014. godina, jer je navedenu obavijest zaprimio tek u 2019. godini?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top