skip to Main Content

PITANJE: U Zakonu o eksproprijaciji („Službene novine FBiH“, broj 79/07) članom 70. propisano je da „raniji vlasnik ima pravo podnijeti zahtjev za određivanje naknade u smislu stava istog člana u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Predmetni rok odnosi se i na slučajeve kada je eksproprijacija izvršena na osnovu ranijeg propisa, a naknada nije isplaćena. Cijeneći činjenicu da je u pitanju pravo vlasništva, sudovi su u nizu presuda zauzeli stav kojim se dodjeljuje novčana naknada. Sudije Suda BiH i drugih viših sudova su 2014. godine zauzele stav da pravo na naknadu ne zastarijeva. Međutim, postoji kolizija između zakonskih propisa i sudske prakse, slijedom čega, molimo za objašnjenje.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top