skip to Main Content

PITANJE: Sa koliko godina zastare se može vršiti otpis potraživanja i da li je otpis limitiran iznosom duga po osnovu komunalne naknade, naknade za vatrogastvo ili naknade za korištenje građevinskog zemljišta? Tko je nadležan za donošenje takve odluke? Uglavnom se radi o slučajevima gdje su radnje zatvorene, ili su se vlasnici odselili, pa je jako teško uručiti opomenu. Među takvim predmetima ima i onih kada isti vlasnik zatvori npr. jedan kafić a otvori drugi. Za onaj koji je zatvorio nije izmirio obveze, a nadležna služba mu izda rješenje za rad za novi kafić. Postoji li zakonska osnova da takvim licima ne izdajemo rješenja za rad ili bilo koji drugi dokument (npr. razne dozvole, suglasnosti ili bilo koji dokument iz matičnog ureda) dok ne izmire postojeći dug?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top