skip to Main Content

PITANJE: Da li su interni akti poslodavca usklađeni sa Zakonom o radu, s obzirom na to da je istim predviđeno da se po prestanku mandata direktora poslodavac obavezuje zadržati istog u radnom odnosu na neodređeno vrijeme na radnom mjestu koje odgovara njegovom zanimanju i radnom iskustvu?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top