skip to Main Content

“Akcija 20.000 je najambicioznija akcija na tržištu rada u posljednjih nekoliko decenija. Od 1. januara 2018. godine planiramo da prepolovimo broj dugoročno nezaposlenih građana starosti preko 50 godina na održiv način i pružimo hiljadama ljudi ozbiljnu perspektivu“, izjavio je Alois Stöger, austrijski ministar za rad i socijalna pitanja. Skoro 25 procenata svih nezaposlenih u Beču u 2016. godini imali su preko 50 godina. Čak 20.000 Bečlija starosti preko 50 godina bili su dugoročno nezaposleni u prošloj godini, što znači da su više od godinu dana u kontinuitetu bili bez zaposlenja. “Bilo nam je odmah jasno da ćemo se uključiti u akciju 20.000 koja se organizuje na saveznom nivou. Uspjeli smo da otvorimo 200 novih radnih mjesta u institucijama grada Beča u vrlo kratkom roku“, izjavila je Renate Brauner, članica gradske vlade zadužena za finansije i privredu.

Prijava za nova radna mjesta je počela 30. juna 2017. godine, a traženi su profili različitih kvalifikacija, od IT poslova, preko tehničkih i strukovnih do socijalnih i pomoćnih poslova. Svrha novih radnih mjesta jeste da se obezbjede poslovi za nezaposlene, a usluge grada i dalje poboljšavaju i razvijaju.

(Eurocomm-PR)

 

Back To Top