skip to Main Content

PITANJE: Namještenik je izjavio žalbu na rješenje o korištenju godišnjeg odmora, koje je doneseno sukladno Odluci o planu korištenja godišnjeg odmora za 2019. godinu. Budući da shodno odredbi članka 16. stavka 2. Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH žalba odlaže izvršenje rješenja, molimo da nam odgovorite da li namješteniku moramo omogućiti korištenje godišnjeg odmora u trajanju od 12 radnih dana, sukladno odredbama članka 50. Zakona o radu FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 26/16 i 89/18) s obzirom na neizvjesnost donošenja odluke po žalbi Odbora državne službe za žalbe, te da li namješteniku ukoliko ne iskoristi godišnji odmor tijekom ove kalendarske godine pripada pravo na regres?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top