skip to Main Content

PITANJE: Privatna pedagoška ustanova (dječiji vrtić), zaključila je ugovor o zakupu poslovnog prostora sa fizičkom osobom. Ugovorom je regulirano da će vrtić snositi sve režijske troškove koji se odnose na utrošak električne energije, vode, komunalne naknade i dr. Nakon zaključenog ugovora računi i dalje dolaze na vlasnika objekta.

Napominjemo da je vrtić registriran na navedenoj adresi i ima odobrenje za rad od nadležnih institucija. Da li se računi za utrošenu električnu energiju i ostale komunalne usluge i pored toga što glase na vlasnika objekta mogu priznati u troškove poslovanja dječijeg vrtića?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top