skip to Main Content

PITANJE: Kada je izvršenje pokrenuto na osnovu mjenice, da li tražilac izvršenja ima pravo na zakonsku zateznu kamatu počev od dana dospjelosti mjenice?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top