skip to Main Content

Federalna ministarica okoliša i turizma Edita Đapo i šef kancelarije Organizacije Ujednjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) u Bosni i Hercegovini Siniša Šešum potpisali su sporazum o implementaciji projekta Održivi turistički razvoj na lokalitetu svjetske baštine, područje Staroga grada Staroga mosta u Mostaru“, za koje je Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdvojilo 100.000 KM.

Projekt je zajedničko opredjeljenje Federalnog ministarstva okoliša i turizma i UNESCO-a da, u saradnji s lokalnim zajednicama, rade na dostizanju Ciljeva održivoga razvoja 2030, SDG 2030 Agenda, i istovremeno unapređuju održivo korištenje lokaliteta svjetske baštine u BiH. Na ovaj način ostvaruje se Cilj 11 – Održivi gradovi i zajednice, a istovremeno i drugi ciljevi Programa održivog razvoja do 2030. godine.

Ministrica Đapo je naglasila da turizam transformiše cijeli svijet, čemu će doprinijeti realizacija ciljeva Agende UN 2030.

– Grad Mostar svake godine bilježi povećanje broja turista, mada ne postoji pouzdana statistika o ostvarenoj ekonomskoj dobiti. U nedostatku pravilnog upravljanja ovim segmentom, Mostar gubi ogromne prihode od turizma – istakla je federalna ministrica.

Zabrinjavajuće je da Grad Mostar, zbog nepostojanja odgovarajuće Strategije upravljanja turizmom na području Svjetske baštine, ostvaruje vrlo male prihode, koji bi, prema broju posjeta mogli biti mnogo veći. Također, procijenjeno je da Mostar gubi oko četiri miliona KM zbog nepostojanja planskih dokumenata i zato zaslužuje da dobije ovaj projekt.

– Kao rezultat ovog projekta imat ćemo završenu Strategiju održivog razvoja područja Staroga grada oko Staroga mosta i poboljšano poslovanje Muzeja Staroga mosta, što će biti prvi urađeni dokument za upravljanje jednom turističkom destinacijom u BiH – dodala je ministrica Đapo.

Pored kulturno-historijskog blaga, područje Hercegovine obiluje prirodnim ljepotama i već izgrađenom infrastrukturom vinskih cesta koje nude poseban doživljaj za turiste gdje se upoznaju s našom kulturom, tradicijom, hranom i istinski doživljavaju Hercegovinu. Potrebno je samo povezati ove blagodeti s ciljem dužeg zadržavanja turista.

Šef ureda UNESCO-a Siniša Šešum kazao je da će jedan od ciljeva Strategije biti i jačanje statistike vezan za posjete i noćenja u Mostaru, a bit će razvijeni i odgovarajući mehanizmi za prikupljanje prihoda od turističke aktivnosti, realizovana obuka iz menadžementa turizma za turističke i kulturne radnike, obuka o javno-privatnom partnerstvu i analiza najboljih praksi za turističke radnike upravo u cilju dobrog upravljanja i razvoja turizma, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

 

Back To Top