skip to Main Content

Lukabrcko

 

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu  Ministarstva finansija i trezora za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, vrijednog 10 miliona eura za sanaciju kapaciteta Luke Brčko.

Realizacijom projekta očekuje se povećanje obima pretovara u Luci Brčko od 25 posto, što će imati pozitivan utjecaj na ekonomski razvoj ove regije. Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda.

Ministarstvo finansija i trezora nakon završenih  pregovora, dostavit će Vijeću ministara BiH  nacrt sporazuma s osnovama za njegovo zaključivanje.

Back To Top