skip to Main Content

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine u saradnji sa Informacijskom platformom Dunavskog regiona za ekonomske integracije migranata (DRIM projekt), danas je predstavila zavodima i službama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini „Dunavski kompas“ – informacijsku web aplikaciju,  koja je napravljena u cilju omogućavanja migrantima da na što brži i jednostavniji način dođu do potrebnih informacija iz oblasti rada, obrazovanja, zdravstva, poslovanja, svakodnevnog života i boravka u osam država članica Dunavske regije (Njemačka, Austrija, Češka, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Slovenija i Srbija). Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine je u projektu imala funkciju člana nadzornog odbora i na taj način dobila mogućnost korištenja Kompasa.

“Kompas će posebno biti koristan našim državljanima koji rade u državama sa kojima Bosna i Hercegovina nema potpisane sporazume o zapošljavanju, jer će radnici sada imati na jednom mjestu informacije potrebne za njihovu punu radno-pravnu zaštitu i socijalnu uključenost, čime se sprečava i smanjuje ilegalna migracija, zloupotrebe i prevare, kao i bilo koji drugi oblik nezakonitih radnji na štetu naših radnika“, izjavio je Muamer Bandić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

Osim što je Dunavski kompas veoma koristan instrument kojim možemo doprinijeti poboljšanju statusa i zaštite naših državljana na radu u inostranstvu, također je koristan i kao pokazatelj za vrstu informacija i podataka koje naše institucije trebaju imati za migrante u našoj državi.

Direktor Bandić je naglasio da se ovaj kompas koristi u zemljama Dunavskog regiona, koje su istovremeno i članice EU, te da BiH na ovaj način usvaja prakse EU koje se, između ostaloga, odnose na praćenje potreba tržišta rada i informisanje građana.

 

Back To Top