skip to Main Content

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine apeluje na nadležne institucije da hitno usvoje podzakonske akte vezane za implementaciju Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine kako bi se privrednicima omogućilo da pravo koje im je propisano Zakonom i ostvare.

Zakon o carinskoj politici BiH je rađen u okviru Tvvinning projekta EU, koji je objavljen u „ Službenom glasniku BiH”, broj 58/15. Zakonski rok za izradu provedbenih akata bio je šest mjeseci od usvajanja Zakona, tj. isti su trebali biti doneseni do 29.01.2016.g, ali nažalost do dana današnjeg provedbeni akti koje treba da predloži Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH nisu doneseni. Nedonošenjem provedbenih akata onemogućena je primjena Zakona o carinskoj politici BiH.

Vanjskotrgovinska komora BiH je zaprimila veliki broj zahtjeva od strane privrednika povodom problema sa kojima se suočavaju zbog ograničenja koje im nameće nemogućnost primjene Zakona o carinskoj politici BiH.

Naime, nepostojanje provedbenih akata je privrednicima Bosne i Hercegovine nametnulo ogromnu barijeru u poslovanju, zbog čega su pored redovnih postojećih problema koje karakteriše tržište Bosne i Hercegovine poput niskog nivoa proizvodnje, loše strukture izvoza, visokih poreza, nedovoljne podrške razvoju i si., privrednici suočeni sa novom barijerom – nemogućom primjenom Zakona o carinskoj politici BiH.

Osim oslobađanja plaćanja carine na uvoz mašina, neke od najvažnijih novina u ovom zakonu su elektronski postupak provoza i elektronsko podnošenje carinskih prijava, što bi trebalo da ubrza procedure carinjenja roba i umanji troškove postupka.

Novim Zakonom o carinskoj politici predviđeno je i uvođenje ovlaštenog privrednog subjekta, a kompanije koje dobiju ovaj status uživaće povjerenje carinskih organa, imaće puno manji obim kontrola, biće prepoznate i u BiH, ali i u ostalim zemljama, pa čak i zemljama EU kao kompanije koje u potpunosti u skladu sa zakonskim propisima posluju.

Takođe, novi carinski propisi omogućiće bolju analizu rizika u smislu posebne i detaljne kontrole samo onih obveznika koji spadaju u grupu rizičnih.

Vanjskotrgovinska komora BiH, u proteklih nekoliko mjeseci, obraćala se i Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH i Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kao i Izvoznom vijeću Bosne i Hercegovine, Važno je napomenuti da je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH podržalo inicijativu privrednika te takođe uputilo urgenciju Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Mnogi privrednici nisu bili u mogućnosti osloboditi se uvoznih dažbina prilikom uvoza opreme za proizvodnju koja se ne proizvodi u Bosni i Hercegovini, a koja se uvozi za novu ili proširenje postojeće proizvodnje ili modernizaciju, tj. osavremenjivanje postojeće proizvodne tehnologije, a kojim se obavlja neposredna proizvodna djelatnost (u skladu sa odredbama iz člana 207. Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini). Takva situacija još traje i nezadovoljstvo od strane privrednika je sasvim opravdano.

Za kompanije koje žele da modernizuju svoju proizvodnju te prošire svoj proizvodni kapacitet, a ovim putem naglašavamo da se radi o kompanijama iz metalne i elektro industrije, drvne i tekstilno obućarske, donošenje odgovarajućeg provedbenog akta u velikoj mjeri pružilo bi dodatni impuls podizanju proizvodnje a samim time i njihove konkurentnosti.

Naime, da bi Zakon o carinskoj politici BiH postao operativan potrebno je donijeti sljedeće provedbene propise (koje shodno članu 208. Ili članu 276. tog zakona donosi Vijeće ministara BiH na prijedlog Upravnog odbora UINO BiH) – Odluka o sprovođenju Zakona o carinskoj politici i Odluka o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobođanje od plaćanja uvoznih dažbina, kojom se shodno članu 208. Zakona propisuju uslovi i postupak ostvarivanja prava na oslobođanje od plaćanja uvoznih dažbina pri puštanju robe u Slobodan promet u slučajevima propisanim članom 207. Zakona i ograničenja u pogledu raspolaganja robom koja je oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina. Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH Spoljnotrgovinska komora BiH je obaviještena da je prednacrt Odluke o uslovima I postupku ostvarivanja prava na oslobođanje od plaćanja uvoznih dažbina je pripremljen te usklađen sa carinskim uredbama EU koje uređuju područje carinskih povlastica u EU. Takođe, nedavno je UO UINO BiH pokrenuo aktivnosti vezane za usklađivanje člana 26. Stav 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost sa članom 207. Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini što VTK BiH podržava ali ujedno izražava bojazan da će i ova procedura donošenja ove Odluke uzeti i previše vremena.

Naime, Uprava za indirektno oporezivanje BiH je stava da obje ove Odluke od krucijalnog značaja za privredu ne mogu biti operativne prije 01.01.2018. godine, dok je stav Spoljnotrgovinske komore BiH, Izvoznog Vijeća BiH te privrednika da nisu izneseni dostatni argumenti za nedonošenje barem jedne Odluke i to prvenstveno Odluke uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobođanje od plaćanja uvoznih dažbina naročito jer su već pokrenute određene aktivnosti.

Vanjskotrgovinska komora BiH posebno naglašava neophodnost što skorijeg donošenja navedene Odluke budući da bi Odluka o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobođanje od plaćanja uvoznih dažbina u značajnom obimu podstakla privrednike da modernizuju svoju opremu i proizvodnju, lako je teško govoriti o detaljnim brojevima kako bismo iskazali značaj donošenja ove Odluke, sa pravom možemo reći da bi za svaku ozbiljniju kompaniju, a prevashodno izvoznika iz BiH, primjena Odluke mjerila se u uštedama od hiljade KM na osnovu uštede od oslobađanja od plaćanja uvoznih dadžbina, navode iz VTK BiH.

Back To Top