skip to Main Content
E Dipl 2

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, organizirala je edukaciju na temu „Ekonomska diplomatija“, s ciljem pružanja konkretnih informacija i neophodnih znanja državnim službenicima i predstavnicima poduzeća iz BiH koji se bave ekonomskom diplomatijom.

Učesnicima edukacije, predstavnicima institucija i kompanija, obratili su se doc.dr.sc. Bruno Bojić, predsjednik VTK/STK BiH, gdin. Neven Akšamija, direktor Agencije za državnu službu BiH i gdin. Igor Crnadak, ministar vanjskih poslova BiH.

Predsjednik Bojić je, između ostalog, kazao da su prioritetni ciljevi rada VTK BiH suradnja sa državnim organima BiH, posebno po pitanju povoljnog poslovnog ambijenta, te zajedničkog učešća u procesu približavanja BiH ka EU. Jedan od načina doprinosa na tom putu je razvijanje ekonomske diplomatije, koja je već uobičajeni, čak neizbježni, način djelovanja modernog poslovnog svijeta. Takođe, predsjednik je kazao da podaci VTK/STK BiH u proteklom razdoblju ukazuju na trend rasta kontakata sa diplomatijom koje iniciraju kako bosanskohercegovačke, tako i inozemne ambasade i konzulati, a koje imaju skoro uvijek isti cilj: utvrđivanje mogućnosti poboljšanja gospodarske suradnje i prikupljanje informacija o mogućnostima investiranja ino-kompanija u BiH.

Shodno tome, cilj VTK/STK BiH je pružiti kvalitetne i konkretne informacije bh. poduzećima o regulativi ciljanog tržišta, sajmovima, odnosno pružiti savjete o poslovnim mogućnostima na inozemnim tržištima i sajmovima, organizirati bilateralne susrete i povezati potencijalne partnere. Predsjednik Bojić je kazao da je neophodno sistematski jačati kadrovsku popunjenost veleposlanstava i konzularnih predstavništava ekonomskim diplomatama u cijelom svijetu, a posebno u zemljama vodećim vanjskotrgovinskim partnerima, kao i zemljama vodećim investitorima u BiH. On je ocijenio da je za kvalitetno obavljanje poslova ekonomskog diplomate, potrebno specifično stručno educiranje i znanje, kao i sistemska podrška relevantnih bh. institucija.

Ministar vanjskih poslova BiH, gdin. Igor Crnadak je ocijenio izuzetno važnim što je počeo aktivan rad na obuci državnih službenika za poslove ekonomske diplomatije, te napomenuo da posao ekonomske diplomatije ne nosi samo Ministarstvo vanjskih poslova BiH, nego sve institucije koje imaju bilo kakvu vezu s djelovanjem u inostranstvu i bilo kakvu vezu s ekonomskim djelovanjem. On je ocijenio da će biti veoma korisno da službenici i ljudi koji će raditi na tim poslovima iz raznih institucija dobiju kvalitetnu obuku. Ministar je istaknuo da ekonomska diplomatija ne može dati efekt ako se ne nastavi s reformama i ozbiljnom borbom protiv korupcije. Smatra da su to stvari koje će stvoriti dobar poslovni ambijent, a tek kad imamo dobar poslovni ambijent tada i ekonomska diplomatija može dati prave efekte i rezultirati novim investicijama i zapošljavanjem.

Direktor Agencije za državnu službu BiH, gdin. Neven Akšamija je kazao da je značaj ekonomske diplomatije prepoznat unazad više od deset godina, a na ovaj način se pružaju mogućnosti da se unaprijedi. Značaj reformi je, kako je kazao, da dobijemo profesionalniju, bolju, pouzdaniju državnu službu, koja će biti u službi svojih građana.

Nakon uvodnih obraćanja organizatora edukacije, upriličena su predavanja o osnovama i akterima ekonomske diplomatije, međunarodnim ekonomskim odnosima, pogodnostima bilateralnih sporazuma, konkurentnim prednostima privrede BiH, odnosno o potencijalima za ekonomsku saradnju i investiranje, o načinima međunarodne komunikacije, te o osnovama ekonomskog pregovaranja što je neizostavni preduslov (conditio sine qua non) za uspješno bavljenje poslom ekonomskog diplomate.

Program edukacije se realizira uz suglasnost Agencije za državnu službu BiH, koja je izvršila certificiranje Vanjskotrgovinske komore BiH kao izvođača obuke za navedenu temu.Prvi modul obuke, od planiranih četiri, održava se 27. i 28. septembra. Ostala tri modula bit će organizirana u narednom razdoblju, a bit će uključeni i inozemni ambasadori i uspješni bh. poduzetnici.

Back To Top