skip to Main Content

PITANJE: Društvo je početno priznalo stalna sredstva po procjeni vrijednosti tih stalnih sredstava koju je izvršio ovlašteni procjenitelj, jer nije imalo drugu mogućnost priznavanja dobijenih sredstava u svojim poslovnim knjigama. Sredstva su evidentirana na konta sredstava u pripremi zato što su planirani i pokrenuti projekti rekonstrukcije i modernizacije tih nekretnina, postrojenja i opreme. Do sada je društvo na konta sredstava u pripremi uglavnom evidentiralo izdatke za idejne projekte rekonstrukcije i modernizacije tih nekretnina, postrojenja i opreme. Da li se stalno sredstvo koje je početno knjiženo po procijenjenoj vrijednosti mora nastaviti knjižiti po principu revalorizacije (da se svake godine procjenjuje vrijednost) kada se stavi u upotrebu ili se promjenama u računovodstvenim politikama može promijeniti način vrjednovanja tih sredstava, tako da se sva ostala ulaganja u ta stalna sredstva evidentiraju po fakturnoj nabavnoj vrijednosti, odnosno trošku sticanja? Da li se, ukoliko se mora nastaviti poštovati princip revalorizacije, moraju po principu revalorizacije voditi sva sredstava sa grupe 02 (nekretnine, postrojenja i oprema)?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top