skip to Main Content

PITANJE: Da li je prema članu 5. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 45/10, 111/12 i 20/17) predviđeno da se određuje jedinstven bod za sve uposlene u organu uprave ili se vrijednost boda može različito utvrditi za državne službenike, odnosno rukovodeće državne službenike i namještenike.

Također, ako je predviđeno da se utvrđuje različita vrijednost boda, može li se unutar iste kategorije zaposlenih (na primjer, namještenika) utvrditi različita vrijednost boda i koji je raspon bodovanja, odnosno postoji li donja i gornja granica boda?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top