skip to Main Content

PITANJE: Ugovor o zakupu poslovnog prostora je sklopljen na neodređeno vrijeme. Zakupoprimac je pravno lice, a zakupodavci osnivači firme. Da li ugovor o zakupu mora biti vremenski ograničen?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top