skip to Main Content

PITANJE: Pitanje se odnosi na prenos prava vlasništva na bivšoj vojarni/kasarni JNA / Vojske Federacije BiH, sa upisanog vlasnika u ZK ulošku „SSNO“ na Općinu na čijoj se teritoriji nalazi kasarna.

Napominjemo da postoji odluka Komisije za državnu imovinu kojom je konkretna vojarna/kasarna izuzeta iz režima zabrane raspolaganja.
Ko je nadležan, u kojoj proceduri, odnosno postupku i kojim aktom (zakonom, odlukom, notarskim ugovorom) općina u konačnici može ishoditi upis vlasništva, a novim regulacionim planom kompletna kasarna je proglašena gradskim građevinskim zemljištem?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top