skip to Main Content

Nakon višegodišnje analize i rada ekspertske grupe USAID projekta Investiranje u sektor energije kreiran je Vodič za investitore u elektroenergetskom sektoru u BiH.

Prvi vodič ovog tipa u BiH, investitorima pruža sve potrebne informacije o procesu izgradnje elektroenergetskog objekta u BiH. Vodič je pisan jednostavnim jezikom i sadrži šematske prikaze toka postupka izdavanja različitih dozvola.

Za izgradnju elektroenergetskog objekta u BiH u prosjeku je potrebno 20 dozvola u 100 koraka za čije ishodovanje je potrebno barem dvije, a u praksi često i više od pet godina.

Predstavljanje Vodiča za investitore u elektroenergetskom sektoru održat će se u ponedjeljak, 19. novembra u Sarajevu.

Back To Top