skip to Main Content
Vlada 18 10 2016

 

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona. Dosadašnjom primjenom Zakona o unutrašnjim poslovima TK uočeni su određeni nedostaci pojedinih zakonskih rješenja i njihova neusklađenost sa drugim zakonima, što otežava i stvara probleme u njegovoj provedbi.

U trenutno važećem Zakonu uočena su i određena odstupanja od drugih zakonskih propisa u kojima su regulisana i određena pitanja, a koja se detaljnije uređuju Zakonom o unutrašnjim poslovima TK-a, kao što su to npr. nadležnosti Odbora za žalbe građana. Nakon današnjeg utvrđivanja prijedlog Zakona upućen je Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Back To Top