skip to Main Content

Vlada Tuzlanskog kantona dala je pozitivno mišljenje na odobrena kreditna sredstva Sparkasse Bank d.d. Sarajevo za osam novih  aplikanata iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu.

Ukupan iznos kreditnih sredstava za koje su zainteresovani ovi aplikanti iznosi 1.701.000,00 KM. Prije nekoliko dana Vlada je već dala saglasnost za ukupno 26 zahtjeva sa plasmanom u ukupnoj vrijednosti 8.625.000,00 KM, tako da će zaključno sa ovim trećim mišljenjem ukupno biti odobrena 34 zahtjeva sa plasmanom u vrijednosti 10.326.000,00 KM.

U narednim danima Banka će nastaviti sa realizacijom ove kreditne linije čija je ukupna vrijednost više od 25 miliona KM.

Vlada Tuzlanskog kantona je u Budžetu za 2017. godinu osigurala sredstva za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, čime se omogućava obezbjeđenje finansijskih sredstava za pokretanje ili unaprjeđenje poslovnih aktivnosti putem kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope.

Back To Top