skip to Main Content
Vlada TK Dogovorila Pravce Djelovanja Sa Sindikatom Radnika GIKIL A

Premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović i ministri privrede Osman Puškar i finansija Miralem Nuhanović održali su sastanak s predstavnicima Sindikata radnika Global Ispat Koksna industrija Lukavac (GIKIL) i direktorom KHK radi rješavanja akutnih problema i dogovora o pravcima budućeg djelovanja radi očuvanja imovine i tehnološkog procesa, a prije svega zaštite radnika i okoline.

Sastanak jedan je u nizu do sada održanih između direktno uključenih strana u problemu nastalom nakon nedavnog incidenata u kojem su povrijeđena tri radnika GIKIL-a.

Na sastanku je zaključeno da će biti inicirano održavanje hitnog zajedničkog sastanka između predstavnika Vlade TK i Vlade Federacije BiH, Uprave GIKIL-a, te Sindikata i Uprave KHK-a.

Također je dogovoreno da bude upućen hitan dopis Upravi GIKIL-a u kojem će biti traženo izjašnjenje o tome koje su to mjere koje Uprava može poduzeti u narednih mjesec dana, odnosno pola godine, a riječ je o kratkoročnim i promptnim mjerama zaštite životne sredine i zaštite zdravlja radnika na radnom mjestu.

Suljkanović je naglasio da je prioritet Vlade TK očuvanje ne samo 1.000 radnih mjesta u Koksari, nego i u Željeznicama FBiH, čijih se 30 posto prometa ostvaruje upravo zahvaljujući GIKIL-u, a tu je i značajan broj uposlenih koji su angažovani u okviru sistema dobavljača, saopćeno je iz Vlade TK.

 

FENA

Back To Top