skip to Main Content
Volonteri Sastanak 2

Na sastanku sa kandidatima za koje je Vlada Tuzlanskog kantona osigurala sredstva za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa prisustvovali su premijer TK Bego Gutić i ministar za boračka pitanja Fahrudin Skopljak.

Bila je to prilika da visoko obrazovani mladi ljudi dobiju odgovore na pitanja tehničke prirode o budućem angažmanu i od predstavnika JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Na sastanaku su volonteri bili upoznati sa detaljima budućeg angažmana po Programu sufinansiranja za učešće u VI Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica i raspisanom javnom pozivu.
Premijer Gutić ovom je prilikom čestitao pripravnicima i ohrabrio ih u daljem angažmanu podsjećajući da je i ovo prilika da mladi ljudi daju vlastiti doprinos izgradnji države kakvu žele.
Resorni ministar Skopljak kazao je da je ovo prilika mladim ljudima, da se, učestvujući u jedinstvenom projektu uz cijeloj državi, nametnu budućim poslodavcima. „Za ovu namjenu imamo planirano 700 hiljada KM, a vidjet ćemo na kraju koliko je ugovora. Naknada je 200 KM po volonteru za prevoz i topli obrok a 30 KM je obaveza prema državi. Imamo listu sa 165 volontera. Bilo ih je oko 175, nekih desetak nije prošlo zato što nisu imali nepotpunu dokumentaciju. Prošli su svi oni koji su zadovoljili kriterije”, rekao je ministar Skopljak obraćajući se prisutnima.
Na današnjem sastanku također je istaknuto kako je još u toku javni poziv za poslodavce te da resorno ministarstvo nastavlja praksu pozivanja i ohrabrivanja svih zainteresovanih visoko obrazovanih mladih ljudi, koji su na rang listi, da sami potraže poslodavce.

Back To Top