skip to Main Content
Vlada Rs

Vlada Republike Srpske prihvatila je na sjednici Strategiju upravljanja dugom ovog entiteta za period od 2017. do 2020. godine.

Cilj strategije je obezbjeđenje sredstava za finansiranje odobrenih investicionih projekata, refinansiranje postojećeg duga i izvršenje budžeta RS, uz minimalne troškove i rizike, a imajući u vidu stepen razvijenosti ekonomije i domaćeg tržišta hartija od vrijednosti, kao i zakonom zadata ograničenja zaduživanja, saopćeno je iz Vlade RS-a.

Radi ostvarivanja glavnog cilja upravljanja dugom, Strategijom upravljanja dugom definirani ciljevi zaduživanja su: obezbijediti mogućnosti kontinuiranog zaduživanja na domaćem finansijskom tržištu i istražiti mogućnosti zaduživanja na inostranom finansijskom tržištu, uz prihvatljive uslove, te minimizirati troškove, uz prihvatljiv nivo rizika, imajući u vidu razvoj domaćeg tržišta hartija od vrijednosti.

Entitetska vlada utvrdila je danas i Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta RS-a za period od 1. januara do 31. marta ove godine, prema kojem su budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu u prvom kvartalu 2017. godine ostvareni u iznosu od 591,4 miliona KM, što je ostvarenje u iznosu od 103 posto.

Ukupni konsolidovani rashodi i izdaci u periodu od 1. januara do 31. marta ove godine iznosili su 720,2 miliona KM, a ino-dug je u prvom kvartalu ove godine redovno servisiran i za te potrebe izdvojeno je 59,2 miliona KM.

U saopćenju se dodaje da je nastavljena kontinuirana amortizacija unutrašnjeg duga i iz redovnih budžetskih sredstava izdvojeno je 102,8 miliona KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je danas i informaciju o spoljnotrgovinskom prometu RS-a za šest mjeseci ove godine, prema kojoj je on iznosio 3,95 milijardi KM i za 16,2 posto je veći nego u istom periodu prošle godine.

Navedeno je da je RS u ovom periodu ostvarila i povećanje izvoza za 21,4 posto, uvoza za 12,8 posto i pokrivenost uvoza izvozom za 4,9 posto.

Pokrivenost uvoza izvozom je u tom periodu iznosila 70,4 posto, smanjen je ukupan deficit za 23.191.000 KM, a iznosio je 685.350.000 KM, navodi se u saopćenju.

Republika Srpska je u prvom polugodištu ove godine, u odnosu na isti period prošle godine, sa CEFTA zemljama ostvarila povećanje ukupnog spoljnotrgovinskog prometa za 15,5 posto, ukupnog uvoza za 8,2 posto, ukupnog izvoza za 28,5 posto, dok je pokrivenost uvoza izvozom povećana za 10,5 posto i iznosila je 66,7 posto.

U RS-u je zabilježeno smanjenje deficita spoljnotrgovinske razmjene za 31.237.000 KM i iznosi 145.344.000 KM.

Ukupan spoljnotrgovinski promet RS-a sa članicama Evropske unije u prvih šest mjeseci ove godine je u odnosu na isti period lani veći za 14,5 posto, stoji u saopćenju.

Ukupan suficit RS-a u prvih šest mjeseci ove godine u odnosu na zemlje EU iznosi 6.193.000 KM i povećan je za 40.363.000 KM.

Iz Vlade RS-a istakli su da je u prvih šest mjeseci ove godine u odnosu na posmatrani period u posljednjih 11 godina RS ostvarila najmanji deficit i najveću pokrivenost uvoza izvozom.

Back To Top