skip to Main Content
Vlada Kantona Sarajevo02032015

 

U okviru nastavka aktivnosti izmirivanja potraživanja nastalih na osnovu izvršnih sudskih presuda, Vlada Kantona Sarajevo je, na prijedlog Ministarstva finansija, uputila Javni poziv zaposlenicima organa i institucija Kantona Sarajevo na zaključenje Ugovora o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja iz radnog odnosa koja su pravosnažnom sudskom odlukom dosuđena zaposlenicima organa i institucija Kantona Sarajevo, nastala do 31.12.2013. godine, odnosno na zaključenje jednog od dva ponuđena Aneksa Ugovora o vansudskoj nagodbi koji su podneseni u 2015. godini, a sve pod uslovima navedenim Ugovorom o vansudskoj nagodbi.

Sredstva za finansiranje ovih potraživanja planirana su u Budžetu Kantona Sarajevo za 2016. godinu, u iznosu od 5.000.000 KM i ista će biti isplaćena po redoslijedu prijema zahtjeva na dole opisani način.

Isplata će se vršiti prema redoslijedu prijema zahtjeva do predviđenog novčanog iznosa, a prednost imaju potraživanja po ranije podnesenim zahtjevima u 2015. godini za zaključenje Ugovora o vansudskoj nagodbi, a sve prema protokolisanom redoslijedu prijema zahtjeva.

Anexi na podnesene ugovore iz 2015. godine se odnose na izmjene načina i roka isplate dosuđenih iznosa pod uvjetom da su saglasni svi potpisnici osnovnog Ugovora, odnosno da ostaju pri potpisanom ugovoru kao i na situacije u kojima neki od tužitelja – uposlenika odustaju od predmetne nagodbe, odnosno od osnovnog Ugovora, kao i za slučaj smrti nekih od druge ugovorne strane.

Back To Top