skip to Main Content

ZA IZGRADNJU AUTOCESTA I BRZIH CESTA 153.000.000 KM

Federalna vlada usvojila je Program utroška uplaćenog dijela sredstava „Kapitalnitransferi javnim poduzećima – transfer za izgradnju autocesta i brzihcesta” u iznosu od 153.000.000 KM utvrđenih u Proračunu Federacije BiH za2018. godinu. Ova sredstva će biti prenesena na namjenski projektni račun Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

Putem ovog programa bit će finansirana izgradnja brze ceste Prača – Goražde, LOT 1 tunel Hranjen – faza 1. – u dužini od 5.500 metara u iznosu od 65.000.000 KM(za građevinske radove 60.000.000 KM, a za nadzor izvođenja građevinskih radova 5.000.000 KM), izgradnja brze ceste Mostar – Široki Brijeg Granica RH, poddionica Sjeverna obilaznica Mostar u iznosu od 13.000.000 KM (za eksproprijaciju 5.000.000 KM, za građevinske radove i nadzor 8.000.000 KM).

Za izgradnju i rekonstrukciju I transverzale – Dionica II (Bare – tunel KobiljaGlava – Hotonj) predviđeno je 35.000.000 KM (za građevinske radove 31.000.000 KM i za nadzor izvođenja 4.000.000 KM) i za poddionicu Mihatovići – Lukavac na trasi autoceste Žepče – Tuzla 40.000.000 KM. Za građevinske radove bit će izdvojeno 35.000.000 KM, za nadzor izvođenja 4.000.000 KM i za studijsko-tehničku dokumentaciju 1.000.000 KM.

Back To Top