skip to Main Content

Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama kaznenog zakona FBiH, a osnovni razlog je su provođenje FATF Akcionog plana za Bosnu i Hercegovinu i preciziranje odredaba ovog zakona i otklanjanje uočenih manjkavosti.

Izmijenjen je članak 78. Kaznenog zakona, odnosno usuglašen s točkom 2.2. FATF Akcionog plana za Bosnu i Hercegovinu. Naime, ova točka predviđe da entiteti i Brčko Distrikt BiH trebaju revidirati članke u svojim kaznenim zakonima koji predviđaju oduzimanje predmeta i drugih objekata s ciljem uklanjanja ili, barem, konkretiziranja suviše nejasnih uvjeta unutar kojih ova mjera može biti  primijenjena (apsolutno nužno na temelju javne sigurnosti ili moralnih razloga, itd.) tako da oduzimanje takvih predmeta zapravo može biti obvezno.

Sukladno ovome, izmijenjena je odredba na način da se predviđa obavezno oduzimanje predmeta učinjenja krivičnog djela. Naime, predmeti koji su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni za učinjenje kaznenog djela ili su nastali njegovim učinjenjem, bit će oduzeti  kad postoji opasnost da će biti ponovo upotrijebljeni za učinjenje kaznenog djela ili kad se radi zaštite opće sigurnosti ili iz razloga morala lišenje čini prijeko potrebnim, ako su vlasništvo učinitelja.

Predmeti mogu biti oduzeti i ako nisu vlasništvo učinitelja kad to zahtijevaju interesi opće sigurnosti i razlozi morala, ali se time ne dira u prava trećih osoba na naknadu štete od učinitelja.

 

Back To Top