skip to Main Content

Federalna vlada je usvojila Plan zaduživanja FBiH za 2018. godinu, koji će, radi informiranja, biti dostavljen Parlamentu FBiH i objavljen na internetskoj stranici Federalnog ministarstva financija.

Na osnovu potreba identificiranih u ovogodišnjem Proračunu FBiH i Programu javnih investicija (PJI) 2018.-2020. godina, u 2018. godini planirano je angažiranje sredstava u ukupnom iznosu od 1.361,82 milijuna KM.

Ograničen pristup izvorima financiranja, te potreba realiziranja većih infrastrukturnih projekata determinira i izbor kreditora na vanjskom tržištu. Vanjsko zaduženje uglavnom će biti provođeno putem međunarodnih financijskih institucija i bilateralnim sporazumima posredstvom agencija za promociju razvitka.

U 2018. godini se bruto potrebe za vanjskim financiranjem u iznosu od 791,82 milijuna KM odnose na potporu Proračunu FBiH (43 milijuna KM ili 5,54 posto) i financiranje kapitalnih projekata u okviru PJI (748,82 milijuna KM ili 94,57 posto).

Bruto potrebe Vlade Federacije BiH za financiranjem na domaćem tržištu u 2018. godini iznose 510 milijuna KM. Od toga će kratkoročnim instrumentima duga (trezorski zapisi) biti realizirano 360 milijuna KM, dok se preostalih 150 milijuna KM odnosi na dugoročne instrumente (obveznice). Nakon što budu provedene tehničke konzultacije i usuglašavanje sa investitorima, Federalno ministarstvo financija će indikativni godišnji kalendar aukcija objaviti na svojoj internet stranici (www.fmf.gov.ba).

Uz pretpostavku ispunjenja plana financiranja Proračuna FBiH za 2018. godinu u iznosu od 613 milijuna KM s planiranom strukturom i dinamikom, dug Vlade Federacije BiH na kraju ove godine, uključujući i vanjski dug koji je prenesen na krajnje korisnike kredita, procijenjen je na 5.844,55 milijuna KM.

Pod pretpostavkom stopostotne realizacije godišnjeg plana zaduživanja, iznos vanjskog duga na kraju 2018. godine bi bio povećan u odnosu na proteklu godinu za 248,82 milijuna KM, dok bi unutarnji bio manji za 0,80 milijuna KM. To znači da bi ukupan dug Vlade Federacije BiH na kraju 2018., u odnosu na proteklu godinu, porastao za 248,02 milijuna KM.

Imajući u vidu iskustva u provedbi kapitalnih projekata, pretpostavka je da bi stupanj realizacije mogao iznositi 70 posto od planiranog. U tom slučaju, vanjski dug bi u odnosu na proteklu godinu bio povećan za 24,1 milijun KM, a ukupni za oko 23,3 milijuna KM.

Back To Top